2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.1. Precību dziesmas. > 2.5.1.2. Precības vēlākos laikos līdz mūsu dienām. > 2.5.1.2.19. Dāvanas. > 2.5.1.2.19.2. Brūtgana dāvanas brūtei.

Kategorija: 2.5.1.2.19.2. Brūtgana dāvanas brūtei.

Vienības (17)