2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.1. Precību dziesmas. > 2.5.1.2. Precības vēlākos laikos līdz mūsu dienām. > 2.5.1.2.25. Brūtgans atsakās no puišu dienām, no meitiņām māsiņām.

Kategorija: 2.5.1.2.25. Brūtgans atsakās no puišu dienām, no meitiņām māsiņām.

Vienības (4)