2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.12. Galda dziesmas dzerot. > 2.5.2.12.1. Dzīru dziesmas.

Kategorija: 2.5.2.12.1. Dzīru dziesmas.

Vienības (1542)