2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.12. Galda dziesmas dzerot. > 2.5.2.12.2. Krogus dziesmas un dziesmas par dzērājiem.

Kategorija: 2.5.2.12.2. Krogus dziesmas un dziesmas par dzērājiem.

Vienības (909)