2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.13. Apdziedāšana un dziesmu karš. > 2.5.2.13.2. Apdzied viesu apģērbu un rotu.

Kategorija: 2.5.2.13.2. Apdzied viesu apģērbu un rotu.

Vienības (1809)