2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.13. Apdziedāšana un dziesmu karš. > 2.5.2.13.4. Dziesmas, kas sevišķi zīmējās uz brūtganu un brūti un viņu savstarpēju satiksmi nākamā dzīvē. > 2.5.2.13.4.11. Dažādas dziesmas par brūtganu un brūti dažādos kāzu brīžos un atgadījumos. > 2.5.2.13.4.11.1. Dziesmas no brūtgana draudzes, kāzeniekiem.

Kategorija: 2.5.2.13.4.11.1. Dziesmas no brūtgana draudzes, kāzeniekiem.

Vienības (650)