2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.13. Apdziedāšana un dziesmu karš. > 2.5.2.13.5. Dēlu māte un meitu māte.

Kategorija: 2.5.2.13.5. Dēlu māte un meitu māte.

Apakškategorija:

Vienības (2878)