2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.13. Apdziedāšana un dziesmu karš. > 2.5.2.13.5. Dēlu māte un meitu māte. > 2.5.2.13.5.1. Dēlu māte kā preceniece un kā vīra māte un viņas satiksme ar vedamām meitām un vedeklām. > 2.5.2.13.5.1.1. Laba, laipna satiksme.

Kategorija: 2.5.2.13.5.1.1. Laba, laipna satiksme.

Vienības (211)