2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.15. Mičošana. > 2.5.2.15.7. Kur liek, kam atdod brūtei noņemto vaiņagu?

Kategorija: 2.5.2.15.7. Kur liek, kam atdod brūtei noņemto vaiņagu?

Vienības (596)