2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.16. Guldīšana un modināšana. > 2.5.2.16.3. Dažādi apcerējumi guldot un pēc guldīšanas.

Kategorija: 2.5.2.16.3. Dažādi apcerējumi guldot un pēc guldīšanas.

Vienības (490)