2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.16. Guldīšana un modināšana. > 2.5.2.16.7. Ziedo jauniešu gultu.

Kategorija: 2.5.2.16.7. Ziedo jauniešu gultu.

Vienības (1)