2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.18. Veltīšana. > 2.5.2.18.2. Atved un saņem sievas māti.

Kategorija: 2.5.2.18.2. Atved un saņem sievas māti.

Vienības (64)