2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.19. Ziedo malas. > 2.5.2.19.3. Ziedo govu, aitu, zirgu un cūku kūti.

Kategorija: 2.5.2.19.3. Ziedo govu, aitu, zirgu un cūku kūti.

Vienības (23)