2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.19. Ziedo malas. > 2.5.2.19.4. Ziedo klēti, riju, pirti.

Kategorija: 2.5.2.19.4. Ziedo klēti, riju, pirti.

Vienības (14)