2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.2. Pošās un gatavojās uz kāzām tiklab brūtgana, kā brūtes mājās.

Kategorija: 2.5.2.2. Pošās un gatavojās uz kāzām tiklab brūtgana, kā brūtes mājās.

Apakškategorija:

Vienības (562)