1. Par dziesmām un dziedāšanu. > 1.3. Dziedāšana, zīmējoties uz darbu. > 1.3.2. Dziedāšana dažādos sevišķos darbos: dzied > 1.3.2.4. dravnieki, zvejnieki,medinieki, mežā braucēji u.c.

Kategorija: 1.3.2.4. dravnieki, zvejnieki,medinieki, mežā braucēji u.c.

Vienības (54)