2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.28. Kāzu beigas, atvadas. > 2.5.2.28.3. Dziesmas no jaunās sievas puses.

Kategorija: 2.5.2.28.3. Dziesmas no jaunās sievas puses.

Vienības (148)