2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.3. Kāzu svētrīts un pirmā kāzu diena priekš un pēc laulāšanas. > 2.5.2.3.8. Jaunais brālis (vaj dieveris) nosedz brūtei villani.

Kategorija: 2.5.2.3.8. Jaunais brālis (vaj dieveris) nosedz brūtei villani.

Vienības (2)