1. Par dziesmām un dziedāšanu. > 1.4. Dziedāšana godos, dzīrās, talkā, muižas kopdarbos, ar dziesmu karu jeb apdziedāšanos. > 1.4.2. Meitu bars sadzied kopā. > 1.4.2.2. Labāk dziedāt, ne kā niekus runāt.

Kategorija: 1.4.2.2. Labāk dziedāt, ne kā niekus runāt.

Vienības (109)