2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.5. Vedēji atbrauc brūtes mājās. > 2.5.2.5.7. Apdzied vedējus, vedēju zirgus un ratus.

Kategorija: 2.5.2.5.7. Apdzied vedējus, vedēju zirgus un ratus.

Vienības (103)