2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.5. Vedēji atbrauc brūtes mājās. > 2.5.2.5.8. Vedēji turpretī uzliela sevi un savus kumeļus.

Kategorija: 2.5.2.5.8. Vedēji turpretī uzliela sevi un savus kumeļus.

Vienības (7)