2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.6. Lopu un pūra dalības un pārvešana uz brūtgana mājām. > 2.5.2.6.3. Smādē vedēju zirgus un ratus un prasa pēc taures.

Kategorija: 2.5.2.6.3. Smādē vedēju zirgus un ratus un prasa pēc taures.

Vienības (25)