1. Par dziesmām un dziedāšanu. > 1.4. Dziedāšana godos, dzīrās, talkā, muižas kopdarbos, ar dziesmu karu jeb apdziedāšanos. > 1.4.3. Sacīņa dziedāšanā. Aizdziedāšanās un apdziedāšana. > 1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.

Kategorija: 1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.

Vienības (325)