2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.6. Lopu un pūra dalības un pārvešana uz brūtgana mājām. > 2.5.2.6.8. Pūra lopi nonāk brūtgana mājās. > 2.5.2.6.8.1. Kāzenieki, sagaidot nosmādē lopus un apdzied pāradu jeb lopu meitas.

Kategorija: 2.5.2.6.8.1. Kāzenieki, sagaidot nosmādē lopus un apdzied pāradu jeb lopu meitas.

Vienības (9)