1. Par dziesmām un dziedāšanu. > 1.4. Dziedāšana godos, dzīrās, talkā, muižas kopdarbos, ar dziesmu karu jeb apdziedāšanos. > 1.4.3. Sacīņa dziedāšanā. Aizdziedāšanās un apdziedāšana. > 1.4.3.4. Ne dziedāt vien jāmāk, jāmāk un jādara ari darbs.

Kategorija: 1.4.3.4. Ne dziedāt vien jāmāk, jāmāk un jādara ari darbs.

Vienības (84)