2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.7. Izdevas un brūtes vešana. > 2.5.2.7.1. Dižajam vedējam jāuzmeklē paslēpusēs brūte. > 2.5.2.7.1.5. Brūte beidzot atrasta, nevarējuse vairs izvairīties.

Kategorija: 2.5.2.7.1.5. Brūte beidzot atrasta, nevarējuse vairs izvairīties.

Vienības (21)