2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.7. Izdevas un brūtes vešana. > 2.5.2.7.12. Brūtes izvadīšana no tēva mājām. > 2.5.2.7.12.7. Brālis padzirda māsu kamanās; zīles kanna.

Kategorija: 2.5.2.7.12.7. Brālis padzirda māsu kamanās; zīles kanna.

Vienības (3)