2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.7. Izdevas un brūtes vešana. > 2.5.2.7.13. Brāļi pavada māsu tautās. > 2.5.2.7.13.1. Māsa aicina brāļus līdz, un gaužās, ja brāļi nepavada.

Kategorija: 2.5.2.7.13.1. Māsa aicina brāļus līdz, un gaužās, ja brāļi nepavada.

Vienības (113)