2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.7. Izdevas un brūtes vešana. > 2.5.2.7.16. Vedēji ar brūti ceļā. > 2.5.2.7.16.2. Dziesmas no brūtes puses.

Kategorija: 2.5.2.7.16.2. Dziesmas no brūtes puses.

Vienības (64)