2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve.

Kategorija: 2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve.

Apakškategorija:

Vienības (131530)