2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.7. Izdevas un brūtes vešana. > 2.5.2.7.8. Mājenieki skubina vedējus braukt projam.

Kategorija: 2.5.2.7.8. Mājenieki skubina vedējus braukt projam.

Vienības (37)