2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.7. Izdevas un brūtes vešana. > 2.5.2.7.9. Brūte šķirās un atvadās no savējiem un no tēva mājām. > 2.5.2.7.9.4. No lopiem: govīm, aitām, zirgiem.

Kategorija: 2.5.2.7.9.4. No lopiem: govīm, aitām, zirgiem.

Vienības (22)