2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.1. Bērnu dienas. Radības, krustības, audzināšana un mācība.

Kategorija: 2.1. Bērnu dienas. Radības, krustības, audzināšana un mācība.

Apakškategorija:

Vienības (11828)