2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.1. Bērnu dienas. Radības, krustības, audzināšana un mācība. > 2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.

Kategorija: 2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.

Apakškategorija:

Vienības (5615)