2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.9. Pirmā maltīte. > 2.5.2.9.2. Brūte prasa pēc arājiņa.

Kategorija: 2.5.2.9.2. Brūte prasa pēc arājiņa.

Vienības (7)