2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.6. Izprecētās meitas sakars ar tēva mājām, ar vecākiem, brāļiem, māsām. > 2.6.1. Ciemošanās, sēršana bāliņos. > 2.6.1.6. Mārša nelaipni uzņem.

Kategorija: 2.6.1.6. Mārša nelaipni uzņem.

Vienības (84)