2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.7. Laulātu ļaužu, vīra un sievas sadzīve. > 2.7.2. Nesaskaņas vīra un sievas starpā.

Kategorija: 2.7.2. Nesaskaņas vīra un sievas starpā.

Vienības (466)