2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.1. Bērnu dienas. Radības, krustības, audzināšana un mācība. > 2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā. > 2.1.1.2. Radības. > 2.1.1.2.10. Dēls, vaj meita? Tēvam, vaj mātei palīgs?

Kategorija: 2.1.1.2.10. Dēls, vaj meita? Tēvam, vaj mātei palīgs?

Vienības (52)