3. Cilvēka darbība saimnieciskā ziņā, dažādi darba arodi. > 3.2. Lopkopība. > 3.2.1. Lopu audzināšana, kopšana, ganības. > 3.2.1.11. Lopu patroni, sargātāji, veicinātāji. > 3.2.1.11.1. Govu Māršaviņa (Māra, Laima).

Kategorija: 3.2.1.11.1. Govu Māršaviņa (Māra, Laima).

Vienības (165)