4. Plašāks sabiedriskais stāvoklis un ļaužu šķiras.

Kategorija: 4. Plašāks sabiedriskais stāvoklis un ļaužu šķiras.

Apakškategorija:

Vienības (3085)