4. Plašāks sabiedriskais stāvoklis un ļaužu šķiras. > 4.1. Saimnieks, saime, kalpi.

Kategorija: 4.1. Saimnieks, saime, kalpi.

Vienības (358)