4. Plašāks sabiedriskais stāvoklis un ļaužu šķiras. > 4.4. Kungs, muižas dzīve, dienastnieki un zemnieki. > 4.4.1. Kungs un ļaudis.

Kategorija: 4.4.1. Kungs un ļaudis.

Vienības (339)