4. Plašāks sabiedriskais stāvoklis un ļaužu šķiras. > 4.4. Kungs, muižas dzīve, dienastnieki un zemnieki. > 4.4.2. "Kungu vārdi".

Kategorija: 4.4.2. "Kungu vārdi".

Vienības (79)