4. Plašāks sabiedriskais stāvoklis un ļaužu šķiras. > 4.4. Kungs, muižas dzīve, dienastnieki un zemnieki. > 4.4.6. Rijnieks un kūlēji.

Kategorija: 4.4.6. Rijnieks un kūlēji.

Vienības (360)