6. Gada svētki un svinamas dienas. > 6.4. Jāņi. > 6.4.1. Rīkojās un pošās uz Jāņu vakaru. > 6.4.1.2. Pin no puķēm un mētrām vaiņagus, pušķo māju meijām.

Kategorija: 6.4.1.2. Pin no puķēm un mētrām vaiņagus, pušķo māju meijām.

Vienības (26)