6. Gada svētki un svinamas dienas. > 6.4. Jāņi. > 6.4.8. Apkopj stallī zirgus un aplīgo tos.

Kategorija: 6.4.8. Apkopj stallī zirgus un aplīgo tos.

Vienības (34)