6. Gada svētki un svinamas dienas. > 6.7. Ziemas svētki. > 6.7.2. Budeļu, ķekatu, čigānu dziesmas. > 6.7.2.6. Apdziedāšana, katrs dabū savu tiesu.

Kategorija: 6.7.2.6. Apdziedāšana, katrs dabū savu tiesu.

Vienības (72)