2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.1. Precību dziesmas. > 2.5.1.2. Precības vēlākos laikos līdz mūsu dienām. > 2.5.1.2.16. Sader, dod roku, dod un mij gredzenus. > 2.5.1.2.16.1. Dziesmas no brūtes draudzes.

Kategorija: 2.5.1.2.16.1. Dziesmas no brūtes draudzes.

Vienības (641)