2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.2. Kāzu dziesmas. > 2.5.2.10. Panāksnieki dzenās māsai pakaļ. > 2.5.2.10.3. No tālienes jau dzird un ierauga panāksniekus jājam. > 2.5.2.10.3.1. Dziesmas no brūtes puses.

Kategorija: 2.5.2.10.3.1. Dziesmas no brūtes puses.

Vienības (92)