Buramvārdu rādītājs (Dr. philol. Aigars Lielbārdis) > Buramvārdu tipoloģija > Flum Jordan

Kategorija: Flum Jordan